یاد بگیرید تقلید نکنید کپی برداری ممنوع اطلاعیه خرید از سایت مرجع فایل مرجع تمامی فایل به زودی  هزاران فایل در اختیار کاربران کتاب بهترین دوست شما چقدر خوبه یاد بگیریم تقلید نکنیم آدم باشیم نه

اطلاعیه فروشگاه

در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید.در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. در صورت مشکل در پرداخت با پشتیبانی تماس بگیرید و در ارتباط باشید. با تشکر از خرید شما مرجع فایلmarjafile.ir@gmail.com

انواع قالبها

47 صفحه

متن ورد 

 

فصل سوم: فصل چهارم: انواع قالبها

1-4- انواع عمليات قالبها                                                                          42

1-1-4- پولك زني (مازاد خارج)                                                              42

2-1-4- قطع                                                                                                 42

3-1-4- قالبهاي مركب                                                                           42

4-1-4- دوره بري                                                                                 42

5-1-4- سوراخ كاري (مازاد داخل)                                                            42

6-1-4- دوره بري دقيق تكميلي                                                                42

7-1-4- خان كشي                                                                                 43

8-1-4- قالبهاي ميل مرغكي                                                                    43

9-1-4- قالب بادامكي با عمليات افقي                                                        43

10-1-4- خمكاري                                                                               43

11-1-4- شكل دادن                                                                                        43

12-1-4- كشش                                                                                   43

13-1-4- لب برگرداني                                                                          43

14-1-4- محدب كاري                                                                          44

15-1-4- قالب جمع كردن (خفه كن)                                                        44

16-1-4- اكستروژن                                                                                        44

17-1-4- شكل دادن سرد                                                                        44

18-1-4- قالبهاي مرحله اي (پرگسيو)                                                       44

19-1-4- پرسكاري دقيق                                                                        44

20-1-4- قالبهاي مونتاژ                                                                         44

فصل پنجم: طراحي قالب رينگ

1-5- قالب برش                                                                                    46

1-1-5- سنبه ها                                                                                    46

2-1-5- تناژ پرس                                                                                 48

3-1-5- ماتريس                                                                                   48

4-1-5- استپها                                                                                     49

5-1-5- صفحه جدا كننده                                                                        49

6-1-5- بيرون اندازها                                                                            51

7-1-5- اتصال دهنده ها                                                                          51

8-1-5- كفشك                                                                                    52

2-5- قالب خم                                                                                     52

فصل ششم: طراحي قالب پروانه   

1-6- طراحي نوار تغذيه                                                                          56

2-6- طراحي ماتريس                                                                             56

3-6- طراحي سنبه ها                                                                             57

1-3-6- سنبه كنار بر                                                                                        57

2-3-6- سنبه برش                                                                                 57

3-3-6- سنبه هاي خم كاري                                                                    57

4-6- طراحي سنبه گير                                                                            58

5-6- طراحي صفحه جدا كننده و صفحه پران                                               58

6-6- طراحي و انتخاب كفشك ها        فصل چهارم: انواع قالبها

1-4- انواع عمليات قالبها                                                                          42

1-1-4- پولك زني (مازاد خارج)                                                              42

2-1-4- قطع                                                                                                  42

3-1-4- قالبهاي مركب                                                                           42

4-1-4- دوره بري                                                                                 42

5-1-4- سوراخ كاري (مازاد داخل)                                                            42

6-1-4- دوره بري دقيق تكميلي                                                                42

7-1-4- خان كشي                                                                                 43

8-1-4- قالبهاي ميل مرغكي                                                                    43

9-1-4- قالب بادامكي با عمليات افقي                                                        43

10-1-4- خمكاري                                                                               43

11-1-4- شكل دادن                                                                                        43

12-1-4- كشش                                                                                   43

13-1-4- لب برگرداني                                                                          43

14-1-4- محدب كاري                                                                          44

15-1-4- قالب جمع كردن (خفه كن)                                                        44

16-1-4- اكستروژن                                                                                        44

17-1-4- شكل دادن سرد                                                                        44

18-1-4- قالبهاي مرحله اي (پرگسيو)                                                       44

19-1-4- پرسكاري دقيق                                                                        44

20-1-4- قالبهاي مونتاژ                                                                         44

فصل پنجم: طراحي قالب رينگ

1-5- قالب برش                                                                                    46

1-1-5- سنبه ها                                                                                    46

2-1-5- تناژ پرس                                                                                 48

3-1-5- ماتريس                                                                                   48

4-1-5- استپها                                                                                     49

5-1-5- صفحه جدا كننده                                                                        49

6-1-5- بيرون اندازها                                                                            51

7-1-5- اتصال دهنده ها                                                                          51

8-1-5- كفشك                                                                                    52

2-5- قالب خم                                                                                     52

فصل ششم: طراحي قالب پروانه   

1-6- طراحي نوار تغذيه                                                                          56

2-6- طراحي ماتريس                                                                             56

3-6- طراحي سنبه ها                                                                             57

1-3-6- سنبه كنار بر                                                                                        57

2-3-6- سنبه برش                                                                                 57

3-3-6- سنبه هاي خم كاري                                                                    57

4-6- طراحي سنبه گير                                                                            58

5-6- طراحي صفحه جدا كننده و صفحه پران                                               58

6-6- طراحي و انتخاب كفشك ها   

علائم و اختصارات

نيرو

F

استحكام كششي

S

استحكام برشي

T

عمق كشش

h

ضخامت ورق

T, t

طول

L

طول بحراني در كمانش

LK

طول فرم دهي

L'

ضريب دهانه ماتريس

K

ضريب اطمينان

V

ممان سطحي درجه 2

I

مدول الاستيسيته

E

كار

W

طراحي قالب يكي از موضوعات پيچيده و جالب مي باشد كه در صنعت امروز داراي كاربرد فراوان است. يكي از وسايلي كه قسمتهاي مختلف آن به وسيله قالب تهيه مي شود، كولر مي باشد. فن كولر يكي از مهمترين قسمتهاي كولر مي باشد. فن شامل دو رينگ و يك حلقه از پره ها مي باشد. براي توليد رينگ نياز به دو قالب برش و خم مي باشد و براي توليد پره ها از يك قالب مرحله اي استفاده مي شود. چگونگي طراحي اين قسمتها در فصول پنجم و ششم اين پروژه آمده است و نقشه هاي رسم شده در قسمت ضمائم ارائه شده است. در فصل هفتم نيز مراحل مونتاژ قطعات فن به يكديگر بيان شده است.

جنس ورق مورد استفاده براي توليد فن از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. در فصل اول ابتدا جنس ورقهاي مورد استفاده در پرسكاري و خصوصيات اين نوع ورقها آمده است سپس ورق مناسب براي توليد فن پيشنهاد شده است.

يكي از عوامل تأثيرگذار در عمر قالب، جنس قطعات بكار رفته در قالب و چگونگي عمليات حرارتي آنها مي باشد. قطعات اصلي قالب مانند سنبه و ماتريس از جنس فولادهاي آلياژي كه تحت عمليات حرارتي قرار گرفته است، مي باشد. اين موضوع در فصل دوم مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل سوم اين پروژه انواع قالبهاي مورد استفاده در صنعت را ذكر مي كند و فصل چهارم نيز در مورد انواع پرسهاي مورد استفاده مي باشد.

مقدمه

طراحي قالب كه بخش بزرگي از مهندسي ابزار را تشكيل مي دهد، موضوعي پيچيده و جالب مي باشد. قطعات به كار رفته در بسياري از وسايل اطراف ما از قبيل بخاري، كولر، اجاق گاز، ماشين لباس شوئي، آبگرمكن، يخچال و به وسيله قالب توليد مي شود. همچنين وسايلي مانند قاشق، چنگال، قابلمه، قوطي هاي فلزي، كتري، دستگيره در، قطعاتي از راديو تلويزيون نيز از جمله قطعات تهيه شده بوسيله قالب هستند. همچنين موشكها، هواپيماها، قطارها و انواع خودروها و بسياري از ماشين آلات صنعتي داراي قطعاتي مي باشند كه بوسيله قالب تهيه مي شوند. با توجه به تعداد زيادي قطعات توليدي بوسيله قالب، اهميت طراحي قالب و قالب سازي در صنعت مشخص مي شود.

 

با توجه به اين كه تعداد زيادي از قطعات يكسان بوسيله يك قالب تهيه مي شوند، طراحي يك قالب مناسب كه داراي عمر كافي باشد و همچنين كمترين مازاد ورق را توليد كند، مي تواند تأثير زيادي در كاهش هزينه قطعه توليد شده داشته باشد. عوامل زيادي در افزايش عمر قالب تأثير دارد كه يك طراح قالب بايد اين عوامل را در نظر بگيرد.

 

از جمله وسايلي كه بيشتر قسمتهاي آن به وسيله قالب توليد مي شود و كاربرد فراواني دارد، كولر آبي مي باشد. براي توليد هر قسمت از كولر نياز به يك يا چند قالب مي باشد. از مهمترين قسمتهاي كولر به مثابه قلب كولر مي باشد فن كولر است. فن از دو رينگ و يك حلقه از پره ها تشكيل شده است. براي توليد رينگ نياز به دو قالب برش و خم مي باشد و براي توليد پره ها از يك قالب مرحله اي استفاده مي شود.

 

 

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file3_1686857_9374.zip1.6 MB

دسته بندی محصولات فروشگاه

ابزار هدایت به بالای صفحه